Monday, 21/09/2020 - 11:13|
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Văn bản liên quan
V/v Ban hành quy định Khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, quay hình, chụp ảnh trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành:
26/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
26/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
26/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy trình đánh giá học sinh tiểu học
Ngày ban hành:
26/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chân trang