Sunday, 07/03/2021 - 19:34|
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
 • Phạm Văn Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0963769198
  • Email:
   pvha.hh@bacgiang.edu.vn
 • Vũ Trường Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0848242515
  • Email:
   vtson.hh@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0916733408
  • Email:
   ntnga.hh@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0983892059
  • Email:
   nvthao.hh@bacgiang.edu.vn
Chân trang