Chủ nhật, 07/03/2021 - 18:04|
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
 • Cao Lệ Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0383387212
  • Email:
   clminh.hh@bacgiang.edu.vn
 • Lê Thị Hát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên Viên
  • Điện thoại:
   01657304458
  • Email:
   lthat.hh@bacgiang.edu.vn
Chân trang