Chủ nhật, 07/03/2021 - 19:21|
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
 • Nguyễn Đặng Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0988134126
  • Email:
   ndhoang.hh@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên Viên
  • Điện thoại:
   0942263033
  • Email:
   nngiang.hh@bacgiang.edu.vn
 • Trương Văn Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên Viên
  • Điện thoại:
   0973023648
  • Email:
   tvcuong.hh@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Anh Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên Viên
  • Điện thoại:
   0973724680
  • Email:
   nahoai.hh@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Huy Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên Viên
  • Điện thoại:
   0986963916
  • Email:
   nhtien.hh@bacgiang.edu.vn
 • Văn Hữu Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên Viên
  • Điện thoại:
   0983563023
  • Email:
   vhbac.hh@bacgiang.edu.vn
Chân trang