Sunday, 07/03/2021 - 18:41|
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
 • Vũ Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0988394884
  • Email:
   vtdung.hh@bacgiang.edu.vn
 • La Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0988725368
  • Email:
   lttthuy.hh@bacgiang.edu.vn
Chân trang