Họ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Lãnh đạo
Phạm Văn HàTrưởng phòng963769198nvha.hh@bacgiang.edu.vn
Vũ Trường SơnPhó trưởng phòng1248242515vtson.hh@bacgiang.edu.vn
Nguyễn Thị NgaPhó trưởng phòng916733408ntnga.hh@bacgiang.edu.vn
Nguyễn Văn ThảoPhó trưởng phòng983892059nvthao.hh@bacgiang.edu.vn
Tổ Giáo dục Trung học
Văn Hữu BắcChuyên viên983563023vhbac.hh@bacgiang.edu.vn
Nguyễn Anh HoàiChuyên viên973724680nahoai.hh@bacgiang.edu.vn
Nguyễn HuyTiếnChuyên viên986963916nhtien.hh@bacgiang.edu.vn
Trương Văn CươngChuyên viên973023648tvcuong@bacgiang.edu.vn
Nguyễn Trường SơnChuyên viên962318989ntson.hh@bacgiang.edu.vn
Nguyễn Ngọc GiangChuyên viên942263033nngiang.hh@bacgiang.edu.vn
Nguyễn Đặng HoàngChuyên viên988134126ndhoang.hh@bacgiang.edu.vn
Tổ Giáo dục Tiểu học
Hoàng Việt HùngChuyên viên985546731hvhung.hh@bacgiang.edu.vn
Nguyễn Văn LongChuyên viên978183117nvlong.hh@bacgiang.edu.vn
Tổ Giáo dục Mầm non
Cao Lệ MinhChuyên viên0383387212clminh.hh@bacgiang.edu.vn
Lê Thị HátChuyên viên1657304458lthat.hh@bacgiang.edu.vn
Tổ Văn phòng
Vũ Thị DungChuyên viên988394884vtdung.hh@bacgiang.edu.vn
La Thị Thanh ThủyChuyên viên988725368lttthuy.hh@bacgiang.edu.vn